پت پرس
سگ پاگ مشکی

تست نژاد شناسی سگ ها

آیا سگ من بیمار است؟

با پاسخ به ۶ سوال کوتاه متوجه بشین آیا سگ شما بیماره یا خیر؟

پت پرس را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با پت پرس در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.