دکتر علی حتم خانی

دکتر علی حتم خانی

دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
سوابق کاری

محل کار فعلی: بیمارستان پیمان و نیکان

مقالات و کتاب‌ها

یکی از نویسندگان کتاب کالبدشناسی پرندگان(به همراه اطلس گونه های رایج و اطلس کالبدشناسی)

سخنران در دومین کنگره ملی طب حیوانات ، عنوان سخنرانی: رهیافت بالینی به تومور ها در دامپزشکی

مقاله رهیافت بالینی به تومورها در دامپزشکی

دیدگاه شما
اگر سوالی ذهنتان را درگیر کرده یا نظری دارید با ما در میان بگذارید.