علی تقی پور

دکتر علی تقی پور

متخصص بیماری های داخلی دام کوچک

بیوگرافی

تاریخ تولد: ۱۳۵۳ 

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

  • مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست
  • مشاور شهرداری تهران در امور باغ وحش ها و حیات وحش
  • ‌مشاور باغ پرندگان کیش و تهران
  • مشاور مجموعه‌های  پرورش آبزیان و خزندگان
  • دامپزشک باغ پرندگان کیش

مقالات و کتاب ها

سخنران در دومین کنگره ملی طب حیوانات

عنوان سخنرانی: مروری بر بیماری های مهم در خزندگان خانگی

مهارت ها و علایق

شبکه های اجتماعی