دکتر امیر رستمی

دکتر امیر رستمی

دامپزشک
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
سوابق کاری
  • استاد داخلی حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • بیمارستان دامپزشکی مرکزی
مقالات و کتاب‌ها

کتاب ترجمه شده ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻯ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ، اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

۳۰ مقاله چاپ شده در ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و داخلی

۴۳ همایش بین المللی و داخلی

دیدگاه شما
لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.