دکتر امیرعلی صولتی

دکتر امیرعلی صولتی

دامپزشک
متخصص پاتولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
سوابق کاری
  • استاد دانشگاه دامپزشکی سمنان
  • مدیر کلینیک دامپزشکی کارا