دکتر آرش زارع

دکتر آرش زارع

شماره نظام دامپزشکی: 2031931
دامپزشک
دامپزشک عمومی گرایش بیماری های داخلی حیوانات خانگی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
بیوگرافی

عضو انجمن دامپزشکی بریتانیا

سوابق کاری
  •  Internship at Tehran pet hospital, Tehran, Iran, summer 2017
  • Internship at Royal veterinary hospital, Tehran, Iran, summer 2016
  •  Internship at Shahrak pet clinic in Tehran, Iran, summer of 2013, 2014, and 2015
مقالات و کتاب‌ها
• 13th Royan international congress on stem cell biology & technology, August 30 -September 1, 2017, Royan institute, Tehran, Iran
• Veterinary regenerative medicine and stem cell therapy symposium, March 10, 2016 University of Tehran, Iran
مهارت ها و علایق
  • جراحی دام کوچک
  • مسافرت
  • روانشناسی