دکتر مهسا فغان نژاد

دامپزشک عمومی حیوانات خانگی

بیوگرافی

تاریخ تولد:  ۹/۶/۷۴

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

مقالات و کتاب ها

مهارت ها و علایق

کتاب خوندن، فیلم دیدن، کوهنوردی، عاشق حیوانات

شبکه های اجتماعی