مجید مسعودی فرد

دکتر مجید مسعودی فرد

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

  • استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • عضو انجمن جراحی دامپزشکی

مقالات و کتاب ها

  • ۴۳ مقاله چاپ شده در ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و داخلی
  •  ۱۵۰ همایش بین المللی و داخلی

مهارت ها و علایق

شبکه های اجتماعی