محمد حاجی سید تقیا

دکتر محمد حاجی سید تقیا

دامپزشک

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

  • سوپر وایزر صادرات پای مرغ
  • مسئول تکنیکال سلامت و بهداشت کشتارگاه طیور
  • دستیار دامپزشک در دانشگاه تهران
  • اینترن تشخیص و بیماری های طیور در قزوین
  • عضو انجمن کلینیکال پاتولوژی دانشگاه تهران
  • دستیار دامپزشک طیور در بیمارستان درین

مقالات و کتاب ها

مهارت ها و علایق

تشخیص و درمان بیماری های طیور

شبکه های اجتماعی