دکتر محمد ملازم

دکتر محمد ملازم

متخصص رادیولوژی وسونوگرافی دامپزشکی

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

  • استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • مسئول فیزیک بهداشت مرکز
  • عضو انجمن جراحی دامپزشکی
  • عضو شوراى پژوهشى گروه جراحى و رادیولوژى تهران
  • رئیس بخش رادیولوژى تهران

مقالات و کتاب ها

  • تألیف کتاب “اطلس رادیولوژى پرندگان” انتشارات دانشگاه تهران
  •  ۲۵ مقاله چاپ شده در ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و داخلی
  •  ۸۷ همایش بین المللی و داخلی

مهارت ها و علایق

شبکه های اجتماعی