دکتر محمد ملازم

دکتر محمد ملازم

دامپزشک
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
سوابق کاری
  • استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • مسئول فیزیک بهداشت مرکز
  • عضو انجمن جراحی دامپزشکی
  • عضو شوراى پژوهشى گروه جراحى و رادیولوژى تهران
  • رئیس بخش رادیولوژى تهران
مقالات و کتاب‌ها
  • تألیف کتاب اطلس رادیولوژى پرندگان، انتشارات دانشگاه تهران
  • ۲۵ مقاله چاپ شده در ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و داخلی
  • ۸۷ همایش بین المللی و داخلی
دیدگاه شما
لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.