شاه محمدی

دکتر معصومه شاه محمدی

دامپزشک حیوانات خانگی و پرندگان زینتی

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

بیوگرافی

تاریخ تولد: ۶۶/١٢/٢٢  

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

  • در حال حاضر دامپزشک بیمارستان نیکان
  • دامپزشک حیوانات خاص و پرندگان زینتی در بیمارستان دکتر تقى پور
  • دامپزشک بیمارستان نیکان و بیمارستان ارم کرج
  • دامپزشک فارم پرورش خرگوش و جوندگان

مقالات و کتاب ها

گذراندن دوره هاى آناتومى و طب حیوانات اگزوتیک/آناتومى و بیماری هاى پرندگان زینتی

مهارت ها و علایق