دکتر سیاوش جهانی

دکتر سیاوش جهانی

دامپزشک
متخصص جراحی دامپزشکی و مدیر کلینیک دامپزشکی درنیکا
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
بیوگرافی

تاریخ تولد: ۶۷/۰۱/۲۹

سوابق کاری
مهارت ها و علایق

علایق: طراحی،شنا،فیلم دیدن،عاشق حیوانات