دکتر میرسپهر پدرام

متخصص جراحی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

شماره نظام: 

 

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

استاد جراحی دانشگاه تهران 

رئیس بخش جراحی بیمارستان آتیه پالاس 

 

مقالات و کتاب ها

کتاب مدریریت درد “انتشارات دنیای اندیشه، ۱۳۸۵”

مشاهده ی سایر مقالات و کتاب های دکتر پدرام

 

مهارت ها و علایق

شبکه های اجتماعی