دکتر پریچهره میرمرتضوی

دکتر پریچهره میرمرتضوی

دامپزشک
گرایش بیماری های پرندگان زینتی
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
دیدگاه شما
لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.