پت پرس
یارا تمبرچی

دکتر یارا تمبرچی

متخصص بیماری های داخلی دام کوچک

بورد تخصصی از دانشگاه تهران

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

پت پرس را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با پت پرس در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.