پت پرس
یاسمن رحمانی

دکتر یاسمن رحمانی

متخصص بیماری های داخلی دام کوچک و حیوانات اگزوتیک

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

پت پرس را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با پت پرس در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.