دکتر ضویا حقیقی

دکتر ضویا حقیقی

دامپزشک
سرعت پاسخگویی
توضیح کامل و انتقال دقیق پاسخ
تسلط و دانش موضوع مشاوره
سوابق کاری

مدیر و موسس کلینیک دامپزشکی دکتر حقیقی در شهر بابلسر

دیدگاه شما
لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.